ДОБРОДОШЛИ
на презентацију предузећа ''Техноуниверзал'' из Велике Дренове.

Техноуниверзал је приватно предузеће са породичном традицијом више од 40 година. На домаћем тржишту имамо препознатљиве производе провереног квалитета. У нашем производном и продајном програму имамо резервне делове за ''Томос'' пумпе, опрему за наводњавање (усисне корпе, ПВЦ спојнице и црева), као и производе од пластике, за широку потрошњу.

У нашем производном програму имамо резервне делове од пластике и гуме за Томос пумпе за наводњавање, осталу оперму за наводњавање (усисне корпе (пластичне и алуминијумске), спојнице (пластичне и алуминијумске), усисна и потисна црева од гуме и пластике ,гумене мембране за тракторске и моторне прскалице воћа и винограда, опрему за монтажу пластеника (држаче фолије на пластенику за металне цеви од 1/2"; 3/4" и 1", такозване "клипсe"), производе за грађевинарство и столарију (ново), амбалажу за козметику, као и производе за широку потрошњу...

Држач фолије на пластенику за металне цеви

Ваше задовољство нашим производима је мера нашег квалитета.